Bestuur in Nederland

Wim van Huizen (Voorzitter)

Janny Wolthuizen (Secretariaat)

Nel Noppe (Penningmeester)

Peter Noppe (Alg. Bestuurslid)