U kunt het werk in Zuid Afrika op verschillende manier ondersteunen. In de allereerste plaats is er het gebed. In de Nieuwsbrieven worden elke keer dank- en gebedspunten benoemd.

 

Het werk is onderverdeeld in verschillende projecten. Hieronder vind u een opsomming van de projecten met een korte toelichting erbij:

Het voedselproject zorgt er voor dat er wekelijk zo’n 25 gezinnen een voedselpakket krijgen. Het voedselpakket bestaat uit aardappelen, uien, twee soorten fruit en twee soorten groenten. Daarnaast bezorgt de Ministry maandelijks een aanvullend pakket met voedsel met daarin een zak Maismeel, suiker, thee en olie.
Zonder deze pakketten zouden deze mensen echt honger moeten lijden. En goede voeding is essentieel wanneer men medicijnen gebruikt tegen HIV/Aids.

In de wintermaanden juni, juli en augustus wordt er twee keer per week soep en brood uitgedeeld aan de allerarmsten op de ‘boerderijen’. Een ‘boerderij’ is een groep hutjes bij elkaar. De (maaltijd)soep is vaak voor deze mensen de enige warme maaltijd in de week. Zo bereiken we elke week zo’n 250 mensen met onze soep.

‘Kansen voor kinderen’. De Ministry wil graag dat alle kinderen naar school kunnen. Een reden om niet naar school te gaan, is dat de ouders geen geld hebben voor een uniform. Met ‘changes for childeren’, ondersteunt de Ministry de ouders bij de aanschaf van het uniform. De Ministry betaald dan bijvoorbeeld de schoenen, sokken en de broek. De ouders dienen dan zelf een blouse en trui te kopen. Hierdoor heeft de Ministry al tientallen kinderen een kans voor de toekomst gegeven.

Voor het vervoer naar de kliniek in Kriel en het ziekenhuis in o.a. Witbank, zijn de mensen afhankelijk van Indlu Yetemba. De zieke mensen zijn vaak niet in staat om naar de kliniek te lopen en hebben ook geen geld voor een taxi naar het ziekenhuis. Het bezoek aan de kliniek en het ziekenhuis is van levensbelang. Alleen zo krijgen de mensen de benodigde medicatie. De Ministry heeft twee auto’s beschikbaar om dit te doen.

Het niveau van de medische zorg vanuit de staat voor de zwarte bevolking is erg laag. Wanneer er gecompliceerdere zorg nodig is, kan het Staatsziekenhuis dit niet geven. Om de zieken mensen niet aan hun lot over te laten, neemt de Ministry dan soms mensen mee naar een Private kliniek. De kosten van dit bezoek en eventueel de medicijnen neemt de Ministry voor haar rekening.


Voor Nederland

U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van Vrienden van Indlu Yethemba Ministries op NL16 RABO 0116775254

 

Voor Zuid Afrika

U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van

Indlu Yethemba Ministries Kriel Zuid Afrika

Banknummer: 4071 8776 42

BICcode: ABSAZXXXAJJ

Nationale bankcode ZA 632005