Het bestuur in ZA is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de dagelijkse gang van zaken. Ook helpt het ZA bestuur Hetty met het maken van beslissingen. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Elise Kafaltis            (chairperson)

Tjeerd Zuidema        (secretary)

Nic Bongers              (treasurer)

Petro Reinders

Marinda Oberholzer

Hetty Bloem